باران

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی

شاید امشب سوزش این زخم ها را کم کنی

آه باران من سراپای وجودم آتش است

پس بزن باران بزن شاید تو خاموشم کنی

ناراحت

/ 2 نظر / 6 بازدید
وبلاگ سیتی

سلام عزیز چطوری؟ با عضویت در وبلاگ سیتی و ارتباط با میلیون ها كاربر وبلاگی ایرانی در سراسر جهان دیگه تنها نباش . . . تو میتونی مطالب وبلاگ خودت رو به صورت رایگان در بخش لیست وبلاگ های ما با اسم وبلاگ خودت بزاری و دیگران رو دعوت به خوندن نوشتت كنی. پس به ما پیوند بخور تا خانواده بزرگی بسازیم به وسعت تمام نانوشته ها... منتظرتیم . . . به دوستان خود نیز بگوئید . . .

نسترن

عزیزم شعر خیلی زیبایی بود. خدا دردتو تسکین بده!!!!