این تیکه از شعر باباطاهره که بابا خیلی وقتا زمزمه میکنه,منم خوشم میاد:

یکی درد و یکی درمان   پسندد            یکی وصل ویکی هجران پسندد

 

من از درمان ودرد ووصل وهجران             پسندم آنچه را جا نا ن پسندم

/ 1 نظر / 5 بازدید
N a s i m

L i K e [لبخند] Salam khanumiiii khobi????che khbar??kam peydayiiii[سوال][سوال] rafti un yekii uni??dg inja nisti?? [قلب]