پروانه به شمع بوسه زد و بال و پرش سوخت
بیچاره از این عشق سوختن آموخت
فرق منو پروانه در اینست
پروانه پرش سوخت ولی من جگرم سوخت

زندگی با همه وسعت خویش محمل ساکت غم خوردن نیست حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست زندگی رفتن و راهی شدن است زندگی جنبش راهی شدن است. از سر آغاز وجود تا جایی که خدا می داند

 

یادمان باشد که امروز خطایی نکنیم       گرچه در خود شکستیم صدایی نکنیم

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد        طلب عشق ز هر بی سر وپایی نکنیم

/ 1 نظر / 6 بازدید
سمیه

زيبا بود[بغل]