خداروشکر که مشکلم داره حل میشه.خدا کنه از پسش بربیام.دعام کنید.بغل

لا حول ولا قوه الا بالله