سلام.ببخشید چند روزی نیستم.ولی بازم میام.سرم شلوغه.دعام کنید.به قول مجری مواظب خوبیهاتون باشین چون اوناست که زودی فراموش میشه واز دست میره پس محکم بگیرین تا فرار نکنه.بازم میام.به امید دیدارماچ