سلام.جای داره از داداش گلم هادی تشکر کنم وتبریک بگم که امسالم مقام آورد تو رشته شنا .هادی بووووودوووووووو.از خدا میخوام یارویاورش باشهpraying.در همه مراحل موفقیتشو از خدا خواهانم.تبریک میگم داداشی