زینب جان بهترین دوستم تولدت مبارک.امیدوارم دوستیمون تا آخر عمر پابرجا باشه.مطمئنم که میشه چون 8سال بوده.