سلام.الان چند قطره تگرگ وبارون بارید.میگن دعای ادم زیر بارون زود مستجاب میشه.بیایین با هم دعا کنیم که دعاهامون مستجاب بشه وایشالله هیشکی غم نبینه.الهی آمین

 

بزن باران که به چشمان یاران                    جهان تاریک و دریا واژگون است

بزن باران به نام هرچه خوبیست                  به زیر آوار گاه پایکوبیست

مزار تشنه جویباران پر از سنگ                  بزن باران که وقت لای روبیست

بزن باران و شادی بخش جان را                  بباران شوق و شیرین کن زمان را

به بام غرقه در خون دیارم                          به پا کن پرچم رنگین کمان را

بزن باران که بیصبرند یاران                      نمان خاموش , گریان شو , بباران....
  
بزن باران بشوی آلودگی را                       ز دامان بلند روزگاران