سلام.الان فیلم جایزه گرفتن داداشو میبینم از پالایشگاه (پاییز٨٩)که چقدر خوش تیپ و باهیکله.خوب مرگ که به تیپو قیافه وهوش واخلاق و...نگاه نمیکنه.آخ که دلم تنگه براش.از خدا میخوام تو آرامش بخوابه.کاری نمیشه کرد فقط میشه گفت:  در هر اتفاقی که برای ما می افتد خیر و حکمتی نهفته است که گاهاً ما از درک آن عاجز هستیم.برای شادی روحش فاتحه بفرستیم.