سلام.من نظر شخصیم اینه که خوبه وبه آدم آرامش میده هر چند دل مهمه و براش هر جا که دعا کنیم بهش میرسه.اما به نظر من کسی که با دنیا خداحافظی میکنه مثه اینکه لباس دنیویشو در میاره وخودش میره من که میرم سر قبر یه احساسی بهم دست میده اونم اینه که یه چیزیو زیر خاک جا گذاشته ورفته.ناراحت راحتر اونجا تجسم میکنم...آه