سلام به خودم و همه.پوزش میخوام.این روزا سرم شلوغه.مشغوله کارای دانشگاهم.اما نمیشه گفت به فکر اون نیستم.به همه جا که میرم جلو چشمه ویک آه پرسوزی میکشم ویاد گذشته به ذهنم میاد.عججججججججججججججب!!!کی فکرشو میکرد که همچین روزیو میبینم.عزیزانی که میگن خوش باشو فراموش کن سخت در اشتباهن همیشه در قلبمه.برام دعا کنین.ممنون