سلام.خوبین؟من که خوبم.باوجود اینکه مامان رفته قم وتقریبا همه کارا ریخته سرم ولی بر خلاف تصور من شب یلدایی که بدون داداشیه تو دانشگاه با وجود دوستان سرم گرم شد.لبخندمنم رو هندونه یه کلمه نوشتم.خوش گذشت.حیف که مامان اینجا نیست هر چند که شب یلدامون بی داداش با غم سپری میشد.یادش بخیر.ناراحتخدا بیامرزه