سلام.ایام محرمو به تک تک دوستانم تسلیت عرض میکنم.یاد اون روزا میافتم که داداشی هم بود.مخصوصا عزاداری محرم همین پارسال با داداشی رفته بودیم عزاداری مهاجرین که اهوازیا برپا میکنن.یه عکسم ازش دارم تو مسجد  هادی ازش انداخته.حیف که به خاطر سایزش لووووود نمیشه.ههههههههههههههی.عجیبه که حتی فرم انگشتاش تو ذهنم مونده وازیادم نمیره.خدا روحشو شاد کنه.صلوات